Arlekinado .com


Pasion Por el sabadell

Carnets sabadell


Carnet Mensual

Noviemb. 1921

Men fashion 1

Julio 1927

Men fashion 2

Agosto 1927

Men fashion 3

Septiemb. 1927

Men fashion 4

Noviemb. 1927

Men fashion 5
Marzo 1930
Men fashion 6
Septiemb. 1935
Men fashion 7
Noviemb. 1936
Men fashion 8

Marzo 1937

Men fashion 1

Marzo 1944

Men fashion 2

Mayo 1947

Men fashion 3

Marzo 1951

Men fashion 4

Agosto 1951

Men fashion 5

Noviemb. 1951

Men fashion 6

Diciemb. 1951

Men fashion 7

Abril 1952

Men fashion 8

HONOR AL SABADELL


Himno del Sabadell


Honor al Sabadell Música del Maestro Adolf Cabané / Letra: Lluís Papell

Cantem, cantem la joia indefinida,  de veure el Sabadell entre els millors, despres d'uns anys de lluita decidida, han assolit ressò nostres colors. Alcem la copa així, ben alta en honor del Fútbol de Sabadell. Ciutat aimada, que riu i canta, donant goig i prestigi al joc mes bell. Honor al Sabadell! Honor a la Ciutat! I visca el nostre club sempre estimat! Cantem, cantem al club de tanta història forjada amb tants neguits i tants afanys. Lluitant per assolir aquesta glòria, que ens ha portat 'esforç tants i tants anys. Alcem la copa així, ben alta, en honor del Fútbol de Sabadell. Ciutat aimada, treballadora, ben units el mes jove i el mes vell. Honor al Sabadell! Honor a la Ciutat! I visca el nostre club sempre estimat!